Za medije

Razglasili najboljše na natečaju Mladi v svetu energije

05.06.2015

Najboljši učenci in dijaki ter njihovi mentorji iz devetih slovenskih šol, ki so v iztekajočem se šolskem letu v projektu »Mladi v svetu energije« raziskovali in ustvarjali na temo energije, elektrike in energetike, so se v petek, 5. junija 2015, zbrali v Informacijskem središču GEN na zaključnem dogodku. Z raznolikimi in kakovostnimi deli so tudi letos navdušili strokovno komisijo.

Projekt Mladi v svetu energije v podjetju GEN energija v sodelovanju s programom Ekošola izvajajo že sedmo leto zapored. Sprva je tri leta potekal pod imenom EVŠ – Energetsko varčna šola, ob odprtju interaktivnega centra o energiji in energetiki, Sveta energije, pa so ga preimenovali v projekt Mladi v svetu energije.

Namen projekta je ozaveščanje učencev in dijakov ter učiteljev in profesorjev slovenskih osnovnih in srednjih šol o trajnostnih in obnovljivih virih energije, nizkoogljični proizvodnji električne energije, zanesljivi oskrbi z električno energijo, o ukrepih za učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in v svetu. S podajanjem strokovnih in celovitih vsebin si v GEN energiji prizadevajo povečati energetsko pismenost ter spodbuditi mentorje za podajanje sicer kompleksnih energetskih tem.

Na zaključni prireditvi nagradnega natečaja so mentorji in učenci devetih slovenskih šol prejeli priznanja in nagrade za najboljše, zmagovalne projekte po izboru strokovne komisije.

Na natečaj so prejeli več kot 70 različnih izdelkov (od maket, plakatov, risb, družabnih iger, video izdelkov in raziskovalnih nalog), sodelovalo pa je več kot 200 slovenskih otrok in mladostnikov.

Zmagovalne projekte v treh starostnih kategorijah so pripravile naslednje šole:

MALČKI, prva starostna skupina

  1. OŠ Ljudski vrt Ptuj, Podružnica Grajena
  2.   XIV. divizije Senovo
  3. OŠ Grad

 

GLAVCE, druga starostna skupina

  1. OŠ Raka
  2. OŠ Puconci
  3. OŠ Gorje


RAZISKOVALCI, tretja starostna skupina

  1. Šolski center Celje, Srednja šola za  gradbeništvo in varovanje okolja
  2. OŠ Janka Padežnika Maribor
  3. Gimnazija in srednja šola Kočevje

Po podelitvi nagrad so si nagrajenci ogledali tudi interaktivno multimedijsko središče Svet energije, v katerem so z zanimanjem odkrivali nova spoznanja o električni energiji, energetiki in tehniki.