Projekt v 2011/12

Projekt Mladi v svetu energije je nadgradnja dolgoročnega nacionalnega projekta EVŠ (Energetsko varčna šola), katerega pobudnik je skupina GEN.

 

Nagradni natečaj je bil v šolskem letu 2011/12 razpisan za dve starostni skupini:

  1. starostna skupina (1. in 2. triada OŠ) - trajnostni viri energije;
  1. starostna skupina (3. triada OŠ in SŠ) - raba električne energije.

Projekt "Mladi v svetu energije" je bil povezan tudi s tematskim sklopom "energija", ki ga izvaja program Ekošola. S tem smo področje energetike želeli približati čim širšemu krogu slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V projektu pa so lahko sodelovale tudi druge šole, ki niso vključene v program Ekošola.