Projekt v 2010/11

Projekt EVŠ je v šolskem letu 2010/11 potekal že tretje leto zapored. Razdeljen je bil na dva sklopa, za katera sta bila razpisana nagradna natečaja:

  • "EVŠ - mladi za učinkovito rabo energije" (krajše "EVŠ - mladi za URE") in 
  • "EVŠ - največji prihranek električne energije".

Projekt "EVŠ - mladi za učinkovito rabo energije" smo povezali tudi s tematskim sklopom"energija", ki ga izvaja program Ekošola. S tem smo želeli področje učinkovite rabe energije približati čim širšemu krogu slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V projektu so lahko sodelovale tudi druge šole, ki niso vključene v program Ekošola.