Predstavitev projekta Mladi v svetu energije

Projekt Mladi v svetu energije je nadgradnja dolgoročnega nacionalnega projekta EVŠ (Energetsko varčna šola), katerega pobudnik je skupina GEN.

 

Partner projekta je program Ekošola, ki skrbi za učinkovito komunikacijo s šolami, mentorji in mladimi.


Namen projekta je ozaveščanje mladih in njihovih mentorjev o:

  • pomenu energije in še posebej električne energije v vsakdanjem življenju,
  • trajnostnih virih energije,
  • načinih proizvodnje električne energije,
  • oskrbi z električno energijo in njeni rabi,
  • ukrepih za učinkovito rabo energije (to je bila že doslej vsebina projekta EVŠ),
  • prihodnosti oskrbe z električno energijo – v Sloveniji in svetu.