Omejitev odgovornosti

Projekt Mladi v svetu energije ne prevzema nobene odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov in za morebitne posledice oz. škodo, ki bi obiskovalcu nastala kot posledica posredne ali neposredne uporabe informacij na tej spletni strani oz. zaradi vsebine drugih spletnih strani, kamor kažejo povezave (linki). Vsi uporabniki in obiskovalci uporabljajo spletno stran www.mladi-svet-energije.si na lastno odgovornost.

Projekt Mladi v svetu energije ne prevzema odgovornosti za posledice tudi v primeru, ko bi bili podatki, ki jih predstavlja na svoji spletni strani, uporabljeni izven konteksta besedila, napačno interpretirani, neupravičeno spremenjeni, izbrisani ali na drug način neuporabni.

Projekt Mladi v svetu energije tudi ne more biti odgovoren za nikakršno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani.