O energiji

Energija, viri energije, električna energija, prihodnost oskrbe z energijo… To so teme osrednjega pomena za prihodnost naše družbe in planeta.

V skupini GEN se zavzemamo za energetsko pismenost med šolajočimi otroki in mladino. Le tisti, ki bodo odlično izobraženi in ozaveščeni o energiji in energetskih vprašanjih, se bodo lahko zavzemali in si prizadevali za oblikovanje odgovorne, strokovno utemeljene, na dejstvih temelječe energetske prihodnosti, tako v Sloveniji kot v širšem okolju.

Pomemben korak k izobraževanju in ozaveščanju o energiji in energetiki v Sloveniji pomeni odprtje Sveta energije. Vabljeni, da nas obiščete!

V okviru tega poglavja lahko izveste več o:

  • energiji in še posebej električni energiji ter njenem pomenu v vsakdanjem življenje,
  • trajnostnih virih energije,
  • načinih proizvodnje električne energije,
  • oskrbi z električno energijo in njeni rabi,
  • ukrepih za učinkovito rabo energije ter
  • prihodnosti oskrbe z električno energijo.

Vsebine, ki jih najdete na sledečih podstraneh, so kredibilen vir informacij s področja energije/električne energije.