Natečaj MladiVSE

Ustvarjajte na temo energije in energetike! Raziskujte, napnite možgančke in se poigrajte s svojimi idejami.

 

Električna energija je resnično »kul«, saj poganja vse vaše elektronske naprave, omogoča vam, da se učite s pomočjo računalnika, si širite obzorja s pomočjo televizije in komunicirate s prijatelji s pomočjo telefona. Kaj pravite na to?

 

V okviru komunikacijskega projekta »Mladi v svetu energije« smo razpisali vseslovenski šolski natečaj o energiji Mladi v svetu energije (krajše: MladiVSE).

Na natečaju MladiVSE lahko sodelujejo slovenski vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri in dijaški domovi. Sodelujejo lahko tako zavodi, vključeni v program Ekošola, kot tudi drugi zavodi, ki niso vključeni v ta program.

Natečaj MladiVSE izvajamo v sodelovanju s programom Ekošolaki, ki je objavljena tukaj.

Nagradni natečaj MladiVSE je v šolskem letu 2017/18 razpisan za tri starostne skupine. Glede na starostno skupino je prilagojena tudi vrsta in težavnost pričakovanih izdelkov.

MALČKI (vrtci, 1.-3. razred OŠ)

Likovni izziv: Izdelajte najizvirnejšo serijo slikanic/risbic/kolažev, ki jih lahko združite v plakat o energiji na temo: Kako je električna energija spremenila naša življenja?


GLAVCE (4.-9. razred OŠ)

Likovno vsebinski izziv: Izdelajte maketo elektrarne oz. njenih posameznih delov, ki so pomembni za delovanje na temo: Kako nastane energija v elektrarnah?

RAZISKOVALCI (8. in 9. razred, srednja šola)

Foto/video, novinarski izziv: Na kreativen način s pomočjo serije fotografij (najmanj 5. fotografij) in/ali videa predstavite svoj pogled – bodisi v obliki članka, video zapisa ali predstavitve (Power Point ipd.) – na naslednje razpisane teme:

  • pridobivanje električne energije in delež proizvodnje iz različnih vrst elektrarn v Sloveniji;
  • delovanje elektrarn in izpusti toplogrednih plinov;
  • oskrba z električno energijo iz posameznih vrst elektrarn (zanesljivost oskrbe).

Opomba: 8. in 9. razredi imajo možnost izbire dveh projektov (lahko se pridružijo glavcam ali raziskovalcem).

 

Prijavite se!