Kviz Mladi genialci

V okviru komunikacijskega projekta »Mladi v svetu energije« smo že četrto leto zapored razpisali tekmovanje »Mladi genialci!« - kviz o energetiki, ki ga organizirata podjetji GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško.

V šolskem letu 2016/17 je kviz namenjen učencem 8. in 9. razredov posavskih osnovnih šol. Natančneje, tekmovanje je razpisano za osnovne šole, ki se nahajajo v Občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče, Bistrica ob Sotli in Kozje.
 

Kviz učence spodbuja k poglobljenem preučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji kot trajnostnem viru in radioaktivnosti.

Cilj kviza je:

  • širjenje in poglabljanje znanja iz energetike,
  • primerjanje znanja med dijaki in šolami,
  • popularizacija energetike,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
  • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi strokovne literature,
  • uvajanje mladih k eksperimentalnemu delu.

Vsebina tekmovanja je vezana na pripravljena učna gradiva kot tudi splošno znanje ter razgledanost.
 


Razpisna dokumentacija

Seznam osnovnih šol, ki lahko sodelujejo na tekmovanju Mladi genialci 2016/2017

Prijavni obrazec za šole