Kviz Mladi genialci

V okviru komunikacijskega projekta »Mladi v svetu energije« smo že šesto leto zapored razpisali tekmovanje »Mladi genialci« - kviz o energetiki, ki ga organizirata podjetji GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško.

V šolskem letu 2017/18 je tekmovanje namenjeno dijakom 3. in 4. letnika srednjih poklicnih elektro in strojnih šol ter tehniških gimnazij iz vse Slovenije.
 
Kviz učence spodbuja k poglobljenemu preučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji kot trajnostnem viru in radioaktivnosti.

Cilj kviza je:

  • širjenje in poglabljanje znanja iz energetike,
  • primerjanje znanja med dijaki in šolami,
  • popularizacija energetike,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
  • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi strokovne literature,
  • uvajanje mladih k eksperimentalnemu delu.

Vsebina tekmovanja je vezana na pripravljena učna gradiva kot tudi splošno znanje ter razgledanost.
 

 


Razpisna dokumentacija in seznam šol bo na voljo v mesecu oktobru 2017.

Prijavni obrazec za šole