Razvoj na Zemlji

Razvoj se je začel z nastankom vesolja in Zemlje. Razvoj Zemlje je trajal tako dolgo, da ni niti mogoče določiti, koliko časa nazaj je nastala ali koliko časa je nastajala, vemo pa da je bila na začetku žareča krogla. Na to žarečo kroglo je padlo ogromno meteorjev, ki jo je prekrilo. Ti meteorji so imeli v sebi tudi materiale, ki jih lahko najdemo na različnih koncih Zemlje. Ko so meteorji padli na Zemljo, ki je takrat bila žareča krogla, so jo tudi ohladili, ampak ne čisto, saj je na sredini zemlje še vedno ogromno vroče lava.

Razvoj na Zemlji

Najpomembnejša snov, ki je prišla z meteorji, je bila voda, ker brez vode ni življenja. S pomočjo vode so začela nastajati živa bitja, ki so se začela razmnoževati in razvijati, zato da so preživela, ampak niso se razvila samo živa bitja, ampak tudi nežive materije. Razvoj nežive materije je nastal zaradi protonov, nevtronov in elektronov in zaradi tega so nastale različne vrste atomov (npr.: atomi vodika). Iz atomov so nastale biopolimere, ki so omogočile nastanek živih bitij.

Razvoj živih bitij je potekal več milijonov let, ampak če ne bi prišli iz vode na kopno, naš razvoj ne bi potekal tako, kot je. To, da so prva živa bitja prišla ven iz vode in na kopno, je ključni dogodek v zgodovini za naš razvoj. Če bi se delfini razvili na kopnem, bi bila zelo velika možnost da bi bili še bolj pametni kot ljudje, delfini so že zdaj zelo pametna bitja, saj se lahko zelo hitro naučijo novih stvari. Vsi današnji organizmi imajo zelo veliko reči skupnega, vsi živi organizmi smo zgrajeni iz celic in v vseh živih bitih potekajo kemijske reakcije, sproščeno energijo uporabljamo za delo in da se premikamo, vsi imajo lipidno membrano in vsi imajo skupnega prednika, ki je imel kompleksno celico. Prvi organizmi so bili prokarionti, ki so stari od 3.5 do 3.9 milijarda let. Hranili so se iz organskimi snovmi. 2.2 milijarda let nazaj je kisik naraščal, to je povzročilo razvoj ampak je tudi povzročilo izumrtje vrst, ki se niso razvile. Hipoteza o nastanku celic pravi da najprej nastala osnova celice nato pa se je razvila v celice, ki obstajajo danes. Pri razvoju vsakega živega bitja je zelo pomembno tudi okolje, zaradi okolja je vsako živo bitje razvilo tiste lastnosti, ki jih potrebuje za preživetje (npr.: kremplje, kožuh, nos, kožuh, rep…) saj bi brez teh lastnosti, ki jih ima določena vrsta izumrla.