Češnjeva muha – ekološki ukrepi za zdrave češnje

Češnjeva muha se pojavi zelo hitro po cvetenju češenj. Letošnjo pomlad smo sicer zaradi obilice padavin skoraj pozabili na češnje, vendar so v tem času tudi češnje odcvetele.

Prisotnost škodljivca češnjeva muha ugotavljamo s pomočjo indikatorjev-rumenih lepljivih plošč. Rumene plošče postavimo na višino do 2,5m od tal, saj se muhe načeloma višje ne zadržujejo oz.če so višje, jih tja nanosi veter. Ko se na rumene plošče ulovi prvih nekaj muh, je čas za preventivo.

češnjeva muha

Najboljša ekološka preventiva proti češnjevi in ostalim muham v času sezone, je uporaba Neem tonic. Večina muh prihaja iz zunanje strani krošnje, zato je pomembno škropljenje kolobarja pod krošnjo, ki ga drevo doseže ob 12.00 uri. Za učinkovito ekološko zaščito češnje je potrebno uporabiti 150 ml neem tonica na 10 l vode in postopek ponavljati za čas prisotnosti muh na 7-10 dni.

Češnjeva muha sočasno z odlaganjem jajčeca v notranjost ploda češnje (jajčece odloži v bližino peclja in od tam ima ličinka kasneje prosto pot direktno do koščice) poskrbi tudi za označitev ploda s posebnim vonjem, s katerim drugim muham sporoči okuženost ploda. Češnjeva muha v času naleta odloži od 100 do 200 jajčec, ki se po sedmih do desetih dneh kot ličinke prebijejo v plod do koščice. V trenutku, ko plod češnje pade na tla, črviček zapusti češnjo in se zabubi v zemljo, kjer počaka do prihodnje sezone, lahko pa prezimi tudi 2-3 leta.

Izven sezone je zelo pomembno razkuževanje z Neem cake, ki poskrbi za uničenje vseh vrst ličink, ki tako ne prezimijo in prihodnjo sezono lahko začnemo s čisto situacijo. Neem cake se uporablja tik preden gredo ličinke v spodnje plasti zemlje, torej v jesenskem času. Pomembno je, da nočne temperature ne padejo pod 0. Ker potrebuje Neem cake za polno učinkovitost 2kratno posipanje (spomladi-jeseni), se svetuje redna uporaba tega naravnega gnojila, da si zagotovite zdravo sadno drevje in zemljo na vrtu.